อนุทิน 20388 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

วันนี้ไปร่วม case conference 13.00-15.00น. เรื่องการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่มีภูมิต้านทานต่ำ มีผู้สนใจเข้าฟัง 30 คน ได้แนวคิดในการดูแลดีมากค่ะ

เขียน 09 Sep 2008 @ 17:38 ()


ความเห็น (0)