อนุทิน 20387 - อนุชิต

ไม่ได้เขียน AAR ไปเรียนทำ syslog เลย วันพรุ่งนี้ก้อมีประชุมที่ มทส. อีก ; ) ใกล้หมดสัญญาจ้างแล้ว ทำไรต่อดี เพาะเห็ดดีมั๊ย

เขียน 09 Sep 2008 @ 17:15 () แก้ไข 09 Sep 2008 @ 17:18, ()


ความเห็น (0)