อนุทิน 20333 - ปภังกร

ปภังกร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สัตว์ที่พอใจในการเกิดย่อมเกิดบ่อย ๆ และการเกิดใดนั้นตถาคตกล่าวว่าเป็น "ความทุกข์"

เพราะสิ่งที่ติดตามความเกิดมาคือ ความแก่ชรา ความเจ็บปวดทรมาน และความตาย ความต้องพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รัก ความต้องประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รัก ความแห้งใจ ความคร่ำครวญ ความทุกข์กาย ทุกข์ใจและความคับแค้นใจ (พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน)

เขียน 09 Sep 2008 @ 08:26 ()


ความเห็น (0)