อนุทิน 20333 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

สัตว์ที่พอใจในการเกิดย่อมเกิดบ่อย ๆ และการเกิดใดนั้นตถาคตกล่าวว่าเป็น "ความทุกข์"

เพราะสิ่งที่ติดตามความเกิดมาคือ ความแก่ชรา ความเจ็บปวดทรมาน และความตาย ความต้องพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รัก ความต้องประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รัก ความแห้งใจ ความคร่ำครวญ ความทุกข์กาย ทุกข์ใจและความคับแค้นใจ (พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน)

  เขียน:  

ความเห็น (0)