อนุทิน 20304 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

อ่าน Plagiarism โจรกรรมทางวิชาการ

Plagiarism เป็นหนึ่งในสามของ “Scientific Misconduct” หรือ Research Misconduct Policies ซึ่งถือว่าเป็นการกระทำความผิดจริยธรรมทางการวิจัยอย่างร้ายแรง กำหนดโดย U.S. National Science Foundation (NSF)

1. Fabrication กุเรื่องขึ้นมาเอง

2. Falsification เปลี่ยนแปลงหรือบิดเบือนข้อมูลให้ผิดไปจากเดิม

3. Plagiarism ขโมยความคิดหรือผลงานของคนอื่น โดยไม่ให้เครดิต

ที่จริง Scientific misconduct อาจแยกออกไปได้อีก เป็น self-plagiarism (duplicate / multiple publication หรือ multiple submission to journals) และ ghostwriting (จ้างคนอื่นเขียนแทน) … ซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรทำทั้งสิ้น และจะถูกจับได้ง่ายมากด้วยเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน

อ้างอิงจาก : http://stanglibrary.wordpress.com/2008/08/23/plagiarism-%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/

เขียน 08 Sep 2008 @ 23:13 ()


ความเห็น (0)