อนุทิน 20266 - ลูกกวาด

ประเภทของวัฒนธรรม

1.  วัฒนธรรมที่เป็นวัตถุ (Material culture/tangible heritage)

2.  วัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุ (Non-material cuture/intangible heritage)

เขียน 08 Sep 2008 @ 14:14 ()


ความเห็น (0)