อนุทิน 20266 - ลูกกวาด

  ติดต่อ

ประเภทของวัฒนธรรม

1.  วัฒนธรรมที่เป็นวัตถุ (Material culture/tangible heritage)

2.  วัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุ (Non-material cuture/intangible heritage)

  เขียน:  

ความเห็น (0)