อนุทิน 20253 - kmsabai

  ติดต่อ

เป็นช่วงที่กุศลจิต  สภาวะธรรมที่ดีกำลังตื่น..  เพราะว่าทั้งฟัง  ทั้งภาวนา ทั้งปฏิบัติในชีวิตประจำวัน   รวมทั้งรู้ทัน  ไม่พยามคิดเอา

แต่ก็ไม่ประมาท  เพราะว่าแม้เมื่อช่วงก่อนที่ว่าแน่นอน กำลังดี  ก็ยังแผ่ว  หลงไปกับความคิดได้

ความคิด.....

  เขียน:  

ความเห็น (0)