อนุทิน 20190 - Sasinand

Sasinand

ทราบแล้ว ว่า ทำไมกินกล้วยหอมทีไร ท้องอืดทุกที...
Banana_fruit

 เพราะมี FOS เป็นโพลีแซคคาไรด์สายสั้นๆ ซึ่งประกอบด้วยน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว  ได้แก่ กลูโคส และฟรุกโตส ... คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของ FOS
คือ เป็นผงละเอียดสีขาว ไม่มีกลิ่น มีความหวานเป็นร้อยละ 30 ของน้ำตาลซูโครส
ดูดความชื้นเล็กน้อย ให้พลังงานต่ำ (ประมาณ 1.5 กิโลแคลอรีต่อกรัม)   เนื่องจากไม่สามารถย่อยได้โดยเอนไซม์ในระบบทางเดินอาหาร มีความคงตัวสูง
ค่าพีเอชมากกว่า 3 และทนต่ออุณหภูมิไม่เกิน 140 องศาเซลเซียส

 เมื่อรับประทาน FOS ขนาด 10 กรัมต่อวัน จะทำให้มีอาการท้องอืด ขนาด 40 กรัมต่อวัน   จะมีอาการแน่นท้อง และขนาด 50 กรัมต่อวัน จะทำให้ปวดท้องและท้องเดิน แต่ถ้าหากค่อยๆ ปรับปริมาณ FOS เพิ่มขึ้นทีละน้อย    พบว่าจะช่วยทำให้ร่างกายสามารถปรับสภาพ และลดอาการท้องอืดลงได้

เขียน 07 Sep 2008 @ 19:52 () แก้ไข 07 Sep 2008 @ 19:53, ()


ความเห็น (0)