อนุทิน 20181 - ครูมดเซฟวัน-หัวทะเล บ้านภาษาอังกฤษครูมด โคราช

การเรียนรู้ การเมืองวันนี้ทำให้คนไทยตื่นตัวรักประเทศมากขึ้น

เมื่อรักประเทศจะทำให้เข้าใจบ้านเมืองมากขึ้น

เขียน 07 Sep 2008 @ 13:35 ()


ความเห็น (0)