อนุทิน 20152 - ผศ.ดร.วศิน เหลี่ยมปรีชา

เมื่อคืนอ่าน eBook ทั้ง 5 เรื่องของ Stephen Hawking ใช้เวลาไปทั้งหมดสี่ชั่วโมง แม้จะมีเพียง 174 หน้า เพราะเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ที่ไม่ค่อยถนัด แต่กลับกลายเป็นว่าได้อะไรมากเลย  โดยเฉพาะแนวทางการคิดค้นหรือการเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ที่สามารถจะนำมาประยุกต์ใช้กับการเรียน ป.เอก ได้ดีทีเดียว

A brief history of time

Does god play dice

Life in the universe

The nature of space and time

Theory of everthing

เขียน 07 Sep 2008 @ 08:27 () แก้ไข 07 Sep 2008 @ 08:37, ()


ความเห็น (0)