อนุทิน #20127

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ จัดโดยนิสิต วิชาสัมมนา  วันนี้ได้ไปบรรยายเรื่อง การเผชิญปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีผู้เข้าร่วม 30 คน เวลา 13.00-16.00 น. ณ คณะศึกษาศาสตร์  มมส

เขียน:

ความเห็น (0)