อนุทิน 20112 - คนของแผ่นดิน

ครูไทยวันนี้ต้องเก่งและขยันแต่ที่สำคัญต้องเป็นคนดี เป็นแบบอย่างที่ดีของศิษย์ที่จะเป็นคนพัฒนาชาติต่อไป ดังนั้นเราควรปฏิบัติตนในปัจจุบันให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมมากที่สุดโดยไม่ยึดติดในผลประโยชน์ที่จะตกมาแก่ตนเอง ถ้าครูไทยทำได้เช่นนั้น ประเทศชาติที่มีความวุ่นวายมากมายนี้ก็จะลดความวุ่นวายลงมาได้ไม่มากก็น้อย

เขียน 06 Sep 2008 @ 14:17 ()


ความเห็น (0)