อนุทิน 20083 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

Malaysia deploys navy to Somalia อ่านแล้วตกใจหมดเลย นึกว่ามาเลเซียส่งทหารมาประเทศไทย

เขียน 05 Sep 2008 @ 23:07 ()


ความเห็น (0)