อนุทิน 20067 - กวิน

กวิน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

 @20056 ผมเป็นพวก นิเสธนิยม จึงขอแต่งกลอน(กลบท)แนว วิภาษวิธี (Dialectics) โดย Copy and Development :

ทางกระจ่าง สว่างไม่สงบ      ไปสู่ภพ สงบไม่สว่าง
จนตรอก ค้นออกทาง           วัฏฏะกว้าง ทางออกค้น
ตาหลับ ผลลัพธ์อธรรม         ก้าวถลำ  อธรรมลัพธ์ผล
สนุก  สนองตน                   ตามเปรอปรน ใจ ตนสนอง
ลำพอง ท่องเที่ยวมรรค         มืดมัวนัก มรรคเที่ยวท่อง
ไร้ไฟ ฉายแสงส่อง               อัน กุก่อง ส่องแสงฉาย
เร่งเรียนรู้ หายเหว่ว้า             หยุดโหยหา ว้าเหว่หาย
เวทนา เลือนลางร้าย             ปล่อยวางได้ ร้ายลางเลือน
กลาดเกลื่อน เพื่อนกลุ่มที่-       มีศักดิ์ศรี ที่กลุ่มเพื่อน
เขาสอน วอนย้ำเตือน              อย่าแชเชือน เตือนย้ำวอน
โศกเศร้า ร้อนเร่าเห็น              จิตลำเค็ญ  เห็นเร่าร้อน
อกหวั่น ไหวสั่นคลอน             ตามนิวรณ์ คลอนสั่นไหว
ไฉน ไหลหลับตา-                  เนิ่นนิทรา ตาหลับไหล
เหมือนตก นรกใน-                  ใจ หมองไหม้  ในนรก
ละเมอ พกเพ้อพา-                  ผองทุกข์มา พาเพ้อพก
ขมขื่น ฝืนหักอก-                    เลือดไหลตก  อกหักฝืน
สุขใด อื่นไหนที่-                     เทียบ ธรรมมี ที่ไหนอื่น
เข้าใจ แล้วฉ่ำชื่น                     วันนี้ตื่น ชื่นฉ่ำ แล้ว

เขียน 05 Sep 2008 @ 22:33 () แก้ไข 07 Sep 2008 @ 11:46, ()


ความเห็น (0)