อนุทิน 20049 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

ข้อดีของ Perl คือ "There is more than one way to do it." ข้อเสียของ Perl คือ "There is more than one way to do it."

เขียน 05 Sep 2008 @ 21:06 ()


ความเห็น (0)