อนุทิน 20017 - นาย สมชัย ปะมะสอน

รู้แต่ไม่ทำก็ไม่เกิดประโยชน์

เขียน 05 Sep 2008 @ 14:53 ()


ความเห็น (0)