อนุทิน 19960 - Sasinand

Sasinand

ไปซื้ออาหารเกษตรอินทรีย์มาหลายอย่าง คนขาย บอกว่า ผลิตภัณฑ์ของเขา ไม่มีสารปนเปื้อนเลยสักนิด

เลยไปยืนคุยกับเขาสนุกๆว่า แน่ใจหรือ??ว่า ไม่มีอะไรปนเลย แม้สักนิด ในเมื่อเขาปลูก ในที่ราบข้างล่าง ที่มีการทำนา ที่ใช้ สารเคมีมายาวนาน แม้เขาจะไม่ใช้สารเคมี   แต่ ในดินลึกๆไป  มันต้องมีสะสมไว้อยู่บ้าง

สิ่งแวดล้อมโดยรวมทั่วโลกถูกปนเปื้อนจากสารเคมีการเกษตรทั้งสิ้น  มายาวนาน ทำให้เป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติที่จะทำให้ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีการเกษตร  แม้แต่น้อย
แต่ การปนเปื้อนของสารเคมีของผลผลิตเกษตรอินทรีย์  ควรจะอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าผลผลิตทั่วๆไป และผู้บริโภคมีความเสี่ยง น้อยกว่าผลผลิตทั่วไป
(พอจะมีความรู้เรื่องนี้ อยู่บ้าง เลยกล้าไปสนทนากับเขา)
ซึ่ง ในที่สุด เขาก็ยอมรับความจริงในข้อนี้กัน

เขียน 05 Sep 2008 @ 00:14 () แก้ไข 05 Sep 2008 @ 01:00, ()


ความเห็น (0)