อนุทิน 19939 - ต้นกล้า

- Firefox 3.0.1 บน Ubuntu 8.04 ช้าบรมจริงๆ ใช้ Epiphany มีความสุขกว่าเยอะ

- Perl, Template Toolkits แม้อายุยาวนาน แต่เอกสารยังไม่ดีนัก การค้นหาอะไรสักอย่างใช้เวลามาก แม้แต่ e-book ของ O'Reilly ก็ยังไม่ประทับใจ

- e-book ที่ประทับใจที่สุด คือ "Programming Ruby" เนื่องจากมีอธิบายสรุปฟังก์ชันทั้งหมดไว้ที่ส่วนท้ายของหนังสือ

- manual ที่ประทับใจที่สุด คือ PHP manual จากภาษาทั้งหมดที่เคยเขียนมา PHP เป็นภาษาที่มี learning curve ต่ำที่สุด ส่วนหนึ่งเพราะ manual ดีในระดับที่สามารถเปิด manual ไปพร้อมๆ กับเขียนโปรแกรมได้ .. แต่ไม่เคยรู้สึกว่าชอบภาษา PHP

- รองชนะเลิศ คือ RoR API ซึ่งทำได้ดีแล้ว แต่ผมไม่ชอบโครงสร้างแบบนี้ (JavaDoc, RDoc) ชอบแบบของ PHP มากกว่า อ่านง่ายดี

- คู่มือการใช้งานมีความสำคัญมาก

เขียน 04 Sep 2008 @ 17:33 ()


ความเห็น (0)