อนุทิน 19938 - ทวีวัฒน์ ทส จิตติเวทย์กุล

วันนี้เงียบดี อ่านบล็อกของหลายๆ คน ก็รู้สึกดี มีความสุข

เพราะโดยส่วนตัวเองแล้ว ไม่ค่อยอยากจะมีเรื่องสักเท่าไหร่

วันนี้ขอบันทึกหัวใจเศรษฐี ตามหลักของพระพุทธศาสนาไว้ก่อน

เมื่อเช้าเห็นหัวหน้างานในโรงงานเขามาเล่าเรื่องคน 3 ระดับในโรงงาน

คือระดับพนักงาน, ระดับหัวหน้างาน, และระดับบริหารจัดการที่จะต้องมีความเก่งกาจใน 3 ด้านเหมือนกันคือ ด้านเก่งงาน ด้านเก่งคน ด้านเก่งคิด เราก็เลยได้โอกาสเดิมเก่งดำเนินชีวิตให้อีกอัน

พอดีเข้าทางกับที่เคยอ่านธรรมะว่าด้วยการดำเนินชีวิตมา

หัวใจเศรษฐี 4 ประการคือ

1.  ถึงพร้อมด้วยการทำการงานให้ลุล่วง ขยันหมั่นเพียร

2.  การรักษาทรัพย์ที่หามาได้ รู้จักใช้จ่าย

3.  การเลือกคบมิตรสหายที่ดี ไม่ชักนำทางชั่วมาให้

4.  การเลี้ยงชีวิตชอบ ไม่เบียดเบียนคนอื่น อยู่อยางพอเพียง

 

ตอนตัวเอง และเตือนเพื่อนพ้องน้องพี่ในโรงงานเรา

ไปแล้วนะ สวัสดีครับ

 

เขียน 04 Sep 2008 @ 17:20 ()


ความเห็น (0)