อนุทิน 19924 - กวิน

กวิน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

จาก พ.ศ.๒๕๔๘ ถึง พ.ศ.๒๕๕๑ : รัฐไทยปฏิบัติต่อคนชายขอบอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน ICCPR หรือไม่ ? : เรื่องที่ ๒ ปัญหาสิทธิในการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมาย @ 205496 โดย Archanwell   

สวัสดีครับอาจารย์แหวว ผมติดตามอ่านงานของอาจารย์บ้าง และไม่ได้ติดตามบ้าง เพราะบางเรื่องก็ไม่ค่อยมีความรู้ แต่มีข้อกังขาครับว่า กฎหมายว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชน ในเชิงปฏิบัติ จะขัดกับ กฎหมายว่าด้วยเรื่อง ความมั่นคงหรือไม่ครับ

ในเชิงปฏิบัติ ยกตัวอย่างเช่น การให้ช่วยเหลือด้านสิทธิมนุษยชน กับคน คนไร้รัฐ แต่อาจจะกระทบ ความมั่นคงในด้านอธิปไตย (เอกภาพ/บูรณภาพด้านดินแดน) หรือไม่อย่างไรครับ

เขียน 04 Sep 2008 @ 10:33 ()


ความเห็น (0)