อนุทิน 19897 - Ka-Poom

  ติดต่อ

วันนี้เราร่ำรวย..ทางความรู้สึกนึกคิด...

ผู้คน... ธรรมชาติ และการดำรงอยู่...

--------------

ข้อคิด...

ทุกคนต่าง..ทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด...

และหน้าที่ต่อผู้อื่น...คือ การให้กำลังใจกันเพื่อให้กันและกันทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด 

  เขียน:  

ความเห็น (0)