อนุทิน 19892 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

การประพฤติ ปฏิบัติธรรม ไม่ควรปล่อยตามอารมณ์ ตามความคิด

ต้องสำรวมความคิด ไม่คิด "คิดไปเรื่อย..."

เขียน 03 Sep 2008 @ 22:45 ()


ความเห็น (0)