อนุทิน 19892 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

การประพฤติ ปฏิบัติธรรม ไม่ควรปล่อยตามอารมณ์ ตามความคิด

ต้องสำรวมความคิด ไม่คิด "คิดไปเรื่อย..."

  เขียน:  

ความเห็น (0)