อนุทิน 19889 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

การอยู่ในโลกนี้นั้น "ทางสายกลาง" เป็นทางที่เดินไปได้โดยยาก

ทางดีกับทางที่ไม่ดีเดินไปโดยง่ายกว่า

ทางที่ง่ายคือทางดีกับทางที่ไม่ดี

ขอให้ท่านเลือกทางที่ดี

หลงดียังพอที่จะเกิดประโยชน์กับส่วนรวมมากกว่าหลงชั่ว...

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)