อนุทิน 19887 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

คนที่มีทิฏฐิมานะ ยังไม่ตายก็เหมือนตกนรก

  เขียน:  

ความเห็น (0)