อนุทิน 19887 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

คนที่มีทิฏฐิมานะ ยังไม่ตายก็เหมือนตกนรก

เขียน 03 Sep 2008 @ 22:31 ()


ความเห็น (0)