อนุทิน 19884 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

ทำความดีแล้วต้องไม่ติดดี

ถ้าติดแล้วมันเครียด

ถ้าเราทำความดีเพื่อเสียสละ เพื่อปล่อย เพื่อวาง มันจะไม่เครียด มันจะแจ่มใส เบิกบาน...

  เขียน:  

ความเห็น (0)