อนุทิน 19874 - มะปรางเปรี้ยว

  ติดต่อ

เขียนบันทึกว่าด้วยเรื่อง Google Chrome (BETA) เพื่อจะรวบรวมประสบการณ์การใช้งานเบื้องต้นที่ลองใช้ได้ไม่ถึงวัน พร้อมด้วยการทดสอบเปรียบเทียบ icon กับ browser อื่นๆ

  เขียน:  

ความเห็น (0)