อนุทิน 19874 - มะปรางเปรี้ยว

เขียนบันทึกว่าด้วยเรื่อง Google Chrome (BETA) เพื่อจะรวบรวมประสบการณ์การใช้งานเบื้องต้นที่ลองใช้ได้ไม่ถึงวัน พร้อมด้วยการทดสอบเปรียบเทียบ icon กับ browser อื่นๆ

เขียน 03 Sep 2008 @ 18:45 ()


ความเห็น (0)