อนุทิน 19871 - krunarong

  ติดต่อ

 

นักเรียนมาฝึกซ้อมกิจกรรมต่าง ๆ เช่นจัดสวนถาด  หุ่นยนต์ วาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ทำงานนำเสนอด้วย PowerPoint ฟุตซอล เป็นต้น รวม 59 กิจกรรม เพื่อเตรียมร่วมงาน มหกรรมวิชาการโรงเรียนอนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งปีนี้โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" เป็นเจ้าภาพครับ

  เขียน:  

ความเห็น (0)