อนุทิน 19836 - ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

To do tomorrow:

  • KPI คุยกับแนท - Done
  • เกณฑ์การสัมภาษณ์ คุยกับมะปราง, แนท  - Done
  • Present เว็บ มอ. คุยกับมะปราง  - Done
  • ตามเรื่อง page layout คุยกับมะปราง
  • ประเมินผลครู
  • กราฟฟิกหน้าแรก PSU web - คุยกับมะปราง  - Done
เขียน 02 Sep 2008 @ 23:57 () แก้ไข 07 Sep 2008 @ 22:45, ()


ความเห็น (0)