อนุทิน #19795

ขอเชิญ อาจารย์แพทย์ อาจารย์ แพทย์พี่เลี้ยง แพทย์ใช้ทุน และผู้สนใจทุกท่านปลูกต้นไม้ลดสภาวะโลกร้อน ร่วมกับนักศึกษาแพทย์ สถาบันพระบรมราชชนก มหาวิทยาลัยมหิดล (ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์) ในอาทิตย์ที่ 7 กันยายน 2551 เวลา 15.00 น. ณ วัดเนินมะกอก อำเภอพยุหคีรี จังหวัดนครสวรรค์ (รถโรงพยาบาลออกเวลา 14.00 น. ที่จอดรถโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์)

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)