อนุทิน 19795 - กวิน

กวิน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ขอเชิญ อาจารย์แพทย์ อาจารย์ แพทย์พี่เลี้ยง แพทย์ใช้ทุน และผู้สนใจทุกท่านปลูกต้นไม้ลดสภาวะโลกร้อน ร่วมกับนักศึกษาแพทย์ สถาบันพระบรมราชชนก มหาวิทยาลัยมหิดล (ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์) ในอาทิตย์ที่ 7 กันยายน 2551 เวลา 15.00 น. ณ วัดเนินมะกอก อำเภอพยุหคีรี จังหวัดนครสวรรค์ (รถโรงพยาบาลออกเวลา 14.00 น. ที่จอดรถโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์)

เขียน 02 Sep 2008 @ 14:47 () แก้ไข 02 Sep 2008 @ 14:47, ()


ความเห็น (0)