อนุทิน 1977 - มัทนา

มัทนา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ไอเดียปิ๊งแว้ป

หัวข้อวิจัย: การรักษาทางเลือก (alternative treatments) แทนการรักษารากฟันแบบดั้งเดิม (conventional rooth canal treatment) ในผู้สูงอายุที่ไม่แข็งแรง (frail elders)

ที่มาของปัญหา: ผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวมากๆแต่ไม่ร้ายแรงสุดๆคือยังมีชีวิตอยู่ได้อีกอย่างน้อย 5 ปี  เพียงแต่ไม่สามารถมารับการรักษาได้นานๆ นั่งนอนท่าเดียวไม่ได้นาน  แต่ฟันผุทะลุโพรงประสาทฟันปวด บางรายจะใส่ฟันปลอมแต่มี unrestorable root ที่ไม่มีอาการ น่าทำ endo ก่อนทำ overdenture

ถ้าไม่ถอนจะทำอย่างไรได้บ้างถ้าไม่ทำ RCT แบบที่เป็น gold standard ที่ทำกันอยู่?

ที่นี่ทำ caries control เยอะมากคือ เอาเนื้อฟันที่ผุออก แล้วก็ใช้ calcium hydroxide แล้วก็ใช้ glass ionomer อุด แล้วก็แต่งลบคม เพราะผู้สูงอายุส่วนมาก frail จริงๆ ดู life expectancy ด้วย แถม RCT ก็แพงมากๆ ลูกหลานไม่ค่อยยอมจ่าย ผู้สูงอายุเองก็ไม่อยากจ่าย ไม่อยากมารักษานานๆ

แต่ในบางเคสอายุท่านก็ไม่มากเลย 70 ต้นๆ แต่เป็น dementia บ้าง stroke บ้าง ก็รู้สึกว่าน่าทำ endo ไปเลย แต่ก็ไม่ง่ายอย่างที่คิด

อยากรู้ว่าทำอะไรอย่างอื่นได้ไหม ที่รวดเร็ว และ ไม่แพง แต่เป็นการกำจัดเชื้อโรคในคลองรากฟัน

pulpo --> ใส่ยาตัวไหนซักตัวก่อน seal?

pulpec --> ใส่ยาตัวไหนซักตัวก่อน seal?

คุณหมอ endodontist ทั้งหลาย มีใครสนใจยกมือขึ้น

เขียน 26 Apr 2008 @ 23:09 () แก้ไข 26 Apr 2008 @ 23:10, ()


ความเห็น (0)