อนุทิน 19730 - Sasinand

  ติดต่อ

Exerciseonthelawn
ข้อมูลจากการวิจัย ของคณะทำงานด้านการพลศึกษา การกีฬาและนันทนาการ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ว่า..
จากการศึกษารูปแบบและวิธีการออกกำลังกายของผู้สูงอายุชาย ไทยแล้ว มีการออกกำลัง ด้วยการเดินมากที่สุด รองลงมา เป็นวิ่งเหยาะ ขี่จักรยาน และเล่นกีฬา----ผู้ชายชอบออกกำลังตอนเช้า

ส่วนผู้หญิง มีเดินเร็ว เต้นแอโรบิก รำไม้พลอง วิ่งเหยาะ ขี่จักรยานและไทเก๊ก ---ชอบออกกำลังตอนเย็น

  เขียน:  

ความเห็น (0)