อนุทิน 19730 - Sasinand

Sasinand
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

Exerciseonthelawn
ข้อมูลจากการวิจัย ของคณะทำงานด้านการพลศึกษา การกีฬาและนันทนาการ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ว่า..
จากการศึกษารูปแบบและวิธีการออกกำลังกายของผู้สูงอายุชาย ไทยแล้ว มีการออกกำลัง ด้วยการเดินมากที่สุด รองลงมา เป็นวิ่งเหยาะ ขี่จักรยาน และเล่นกีฬา----ผู้ชายชอบออกกำลังตอนเช้า

ส่วนผู้หญิง มีเดินเร็ว เต้นแอโรบิก รำไม้พลอง วิ่งเหยาะ ขี่จักรยานและไทเก๊ก ---ชอบออกกำลังตอนเย็น

เขียน 01 Sep 2008 @ 21:59 ()


ความเห็น (0)