อนุทิน 19715 - มะปรางเปรี้ยว

  ติดต่อ

จัดการสรุปประเด็นจากบันทึกหารือแนวทางในการเขียนบันทึกและแสดงความคิดเห็นเรื่องการเมือง แล้วได้เปิดบันทึกหารือ : ข้อสรุปแนวทางในการเขียนบันทึกและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมืองอย่างสมานฉันท์ เพื่อให้สมาชิกได้เสนอแนะเพิ่มเติม ก่อนเริ่มใช้งานจริง

  เขียน:  

ความเห็น (0)