อนุทิน 19700 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

ขอโทษ ผมนึกว่าเป็นเจ้าหน้าที่!!

นักศึกษาหลักสูตรอื่นไหว้เจ้าหน้าที่ นักศึกษาหลักสูตร BBA พูดกวนๆ ว่า "ขอโทษ ผมนึกว่าเป็นเจ้าหน้าที่" ??!?

เขียน 01 Sep 2008 @ 16:36 ()


ความเห็น (0)