อนุทิน 19669 - ผศ.ดร.วศิน เหลี่ยมปรีชา

วันนี้ได้รับอีเมลตอบรับการเข้าร่วมงาน NVivo workshop จาก cqu research office ในวันอังคารและวันพุธนี้ โดยต้องได้รับการอนุมัติจาก ADR&I และ supervisor เสียก่อน

โดยมีเงื่อนไขการเข้าร่วมงาน ถ้าไม่สามารถเข้าร่วมงานได้ต้องมีหนังสือยืนยันความจำเป็น แต่ถ้าไม่มีเหตุอันควร จะถูกตัดคะแนน ไม่ให้เข้าร่วมงานอื่นๆอีก และอาจจะไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากคณะฯ ให้ทำกิจกรรมอื่นๆอีกต่อไป...เดี๋ยวนี้เข้มงวดมากเลย

เขียน 01 Sep 2008 @ 08:31 () แก้ไข 01 Sep 2008 @ 12:45, ()


ความเห็น (0)