อนุทิน 19665 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

คนเราจิตใจจะเหี่ยวแห้ง ไม่มีความสุขก็เพราะไม่มีความดี

จิตใจที่มันไม่มีความดีหรือขาดความดีก็เพราะไม่มี "ศีล"

ศีลเป็นเครื่องหมายแห่งความดี

ความดีเป็นเครื่องหมายของใจที่มี "ความสุข..."

เขียน 01 Sep 2008 @ 01:06 ()


ความเห็น (0)