อนุทิน 19665 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

คนเราจิตใจจะเหี่ยวแห้ง ไม่มีความสุขก็เพราะไม่มีความดี

จิตใจที่มันไม่มีความดีหรือขาดความดีก็เพราะไม่มี "ศีล"

ศีลเป็นเครื่องหมายแห่งความดี

ความดีเป็นเครื่องหมายของใจที่มี "ความสุข..."

  เขียน:  

ความเห็น (0)