อนุทิน 19663 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

อย่าไปคาด อย่าไปหวัง อย่าไปตั้ง อย่าไปคะเนรางวัลกับการ "เสียสละ..."

เขียน 01 Sep 2008 @ 01:04 ()


ความเห็น (0)