อนุทิน 19662 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

การที่มีชีวิตที่อยู่ในสมมติ หรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่าเป็นการสมมติว่ามีชีวิตนั้น จะว่าไม่ดีเหรอ ก็ไม่ใช่นะ ชีวิตสมมติก็ดีนะ ดีถ้ารู้จักใช้ “สมมติ...”

ชื่อ เสียง เกียรติ ยศ บ้าน รถ เงิน ทรัพย์ สมบัติ สิ่งต่าง ๆ นั้นเรานั้นล้วนแต่สมมติขึ้นมา แล้วตีราคาหามูลค่าแห่งความสมมติเหล่านั้น
สมมติเหล่านี้ไม่ดีเหรอ จะว่าไปสมมติพวกนี้ก็ดีนะ ถ้าหากเราใช้ไปในทางดี


ทางดีคือ การนำสิ่งสมมติเหล่านี้ไปทำความดี เสียสละ
ทางร้ายคือ หลงอยู่ในสมมติ ทุ่มเทสมมติชีวิตนี้ทั้งชีวิตนี้ เพื่อสิ่งที่ไม่จีรังยังยืน เพื่อสิ่งสมมติ เพื่อสิ่งที่ไม่มีจริง

เขียน 01 Sep 2008 @ 01:03 ()


ความเห็น (0)