อนุทิน 19661 - krutoiting

  ติดต่อ

การใช้ใบงานในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชั้นประถม ก่อนใช้ควรศึกษาใบงานว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ และสามารถนำพาผู้เรียนไปสู่จุดหมายการเรียนรู้ได้มากน้อยเพียงใด

  เขียน:  

ความเห็น (0)