อนุทิน 19661 - krutoiting

krutoiting

การใช้ใบงานในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชั้นประถม ก่อนใช้ควรศึกษาใบงานว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ และสามารถนำพาผู้เรียนไปสู่จุดหมายการเรียนรู้ได้มากน้อยเพียงใด

เขียน 01 Sep 2008 @ 00:50 ()


ความเห็น (0)