อนุทิน 19641 - wwibul

wwibul
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

@19607 ตัวชี้วัดทางสังคมที่ดีมาก ๆ ตัวหนึ่งคือ "มีต้นทุนเท่าไหร่ ที่จะต้องจ่าย เพื่อให้ได้เกิดสิ่งดี ๆ หรือได้ทำสิ่งดี ๆ"

ตัวชี้วัดนี้ จะสะท้อน infrastructure ทางวัฒนธรรม ว่า "รวย" หรือ "ยากไร้"

ไม่ได้ดูจากความสูงของตึก หรือระดับการบริโภคไฟฟ้าต่อหัว หรือเวลาที่ใช้ในการท่องสวดภาวนา

เขียน 31 Aug 2008 @ 20:47 ()


ความเห็น (0)