อนุทิน 19599 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

วันนี้ตื่นสายหน่อย ตื่นมาก็เปิด Sony Music 100 Years - International Music ฟังเลย ซื้อมาตั้งแต่ปี 1999 ไม่น่าเชื่อเลยว่านี่จะสิบปีแล้ว

เขียน 31 Aug 2008 @ 08:58 ()


ความเห็น (0)