อนุทิน #19571

วันนี้เข้าร่วมงานการนำเสอนผลงานวิจัยทางการศึกษา งานวิจัยในชั้นเรียนและวิทยานิพนธ์ ในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยทางการศึกษา  ได้รับความรู้หลายเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องของการประกันคุณภาพ

เขียน:

ความเห็น (0)