อนุทิน 19571 - นันทา

  ติดต่อ

วันนี้เข้าร่วมงานการนำเสอนผลงานวิจัยทางการศึกษา งานวิจัยในชั้นเรียนและวิทยานิพนธ์ ในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยทางการศึกษา  ได้รับความรู้หลายเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องของการประกันคุณภาพ

  เขียน:  

ความเห็น (0)