อนุทิน 19571 - นันทา

วันนี้เข้าร่วมงานการนำเสอนผลงานวิจัยทางการศึกษา งานวิจัยในชั้นเรียนและวิทยานิพนธ์ ในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยทางการศึกษา  ได้รับความรู้หลายเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องของการประกันคุณภาพ

เขียน 30 Aug 2008 @ 21:36 ()


ความเห็น (0)