อนุทิน 19531 - กวิน

กวิน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

อุทยานสวรรค์ @ 175035

ขอบคุณพี่นุส ครับ พระที่เห็นองค์โตๆ น่าจะเป็นที่ ยอดเขากบ คาดว่าสมัยก่อนคงมีกบเยอะ ครับ

เขาวรนาถบรรพต (เขากบ) อยู่หลังตัวเมืองปากน้ำโพ ลานกว้าง บริเวณเชิงเขา ได้รับการปรับปรุงให้เป็นสวนดอกไม้ อันงดงาม เป็น ที่พักผ่อน ในยามเย็นของชาวเมือง วัดบนยอดเขากบนี้ ตามประวัติกล่าวว่า สร้างในสมัยพระยาลิไท แห่ง สุโขทัยมีอายุประมาณ ๗๐๐ ปีเศษ นอกจากเจดีย์แล้วก็มีวิหารประดิษฐาน รอยพระพุทธบาทเมื่อขึ้นไปบน ยอดเขาแล้ว ก็สามารถมองเห็น ทิวทัศน์อันงดงามของ ตัวเมืองปากน้ำโพด้าน ตะวันออกเฉียงเหนือจะมอง เห็น บึงบอระเพ็ด ส่วนทางด้านตะวันตกจะเป็นป่าใหญ่ และทิวเขา (1)

    วัดวรนาถบรรพต (เขากบ) เป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดนครสวรรค์ ตั้งอยู่บนยอดเขากบ สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 185.5 เมตร มีทางขึ้น 2 ทางคือ ทางเดินขึ้นบันได จำนวน 437 ขั้น และอีกด้านหนึ่งมีถนนขึ้นสู่ยอดเขา มีความกว้าง 3 เมตร โดยที่บนยอดเขามีรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าจำลองและเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งสร้างขึ้นในสมัยสุโขทัยเป็นราชธานี วัดแห่งนี้ตั้งอยู่บนยอดเขาที่ซึ่งสามารถมองเห็นทัศนียภาพโดยรอบของเมืองได้ วัดวรนาถบรรพตได้รับการยกย่องจากกรมการศาสนาให้เป็นวัดที่พัฒนาที่ยอดเยี่ยมที่สุดเมื่อ ค.ศ. 1966 และใกล้ๆกับเนินเขายังเป็นที่ตั้งของสถานีถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์อีกด้วย (2)
เขียน 30 Aug 2008 @ 16:06 () แก้ไข 30 Aug 2008 @ 16:07, ()


ความเห็น (0)