อนุทิน 19477 - กวิน

กวิน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

บันทึกการเมืองไทย : ปลวกสังคม @  204209 โดย Prof. Vicharn Panich 
 
การเมืองนั้นถ้าคนขาดคุณธรรมก็จะมีปัญหาฉ้อราษฎร์ บังหลวง แบบนี้ทุกยุคทุกสมัย การฉ้อราษฎร์ ในสมัยก่อนก็มีให้เห็นนะครับ ยกตัวอย่างเช่น

สมัยพระเจ้าเอกทัศ สถานการณ์ยิ่งหนักกว่า (ไพร่)พล(กลาย)เป็น(เจ้า)นาย เพราะขุนนางใหญ่ล้วนแล้ว แต่เป็น “พี่เมียพระเจ้าแผ่นดิน” พระยาราชมนตรี เจ้าหมื่นศรีสรรักษ์ ขุนนางใหญ่ ก็เป็นพี่ชายเจ้าจอมเพง เจ้าจอมแมน มหาดเล็กชื่อนายสังข์ ชาวบ้านคูจาม เป็นพี่ชายเจ้าจอมพัก เจ้าจอมปานก็เลื่อนขั้นเป็นขุนนางทำหน้าที่...ผูกขาดเก็บภาษีผักบุ้ง ตั้งเกณฑ์เก็บภาษีตามขนาดแพผักบุ้ง บังคับรับซื้อไว้ในราคาถูก แล้วขายให้ชาวบ้านในราคาแพง ใครแอบขายผักบุ้ง ถูกจับปรับถึง 10 บาท ราษฎรก็เดือดร้อน ร้องเรียนเท่าไหร่ก็ไม่ถึงพระเนตรพระกรรณสักทีวันหนึ่ง พระเจ้าเอกทัศบรรทมไม่หลับ รับสั่งให้หาละครไปเล่น นายแทนนายมีก็เล่นเป็นจำอวด ย้ำแต่คำว่า จะหาเงินมาแต่ไหน แต่เก็บผักบุ้งขายต้องเสียภาษี ทรงรู้เรื่องก็พิโรธมาก สั่งให้ชำระเร่งคืนเงินภาษีให้ราษฎร นายสังข์ พี่เมีย เฉียดถูกบั่นคอริบเรือน (1)

positive thinking : คนสมัยก่อนถูก กดขี่ แม้กระทั่งผักบุ้งยังเป็นสินค้าต้องห้าม สมัยนี้คงดีกว่าเมื่อก่อน เพราะแม้นว่าจน เพียงใด ก็ยังเก็บผักบุ้งกินได้อยู่นะครับ (ระบบประชาธิปไตย ถ้าผู้ปกครองคือคน ไม่ดี เสียแล้ว ระบบก็จะกลายเป็นระบบที่ไม่ดีไปด้วย ในทางกลับกัน ระบบ ศักดินา/คอมมิวนิสต์/เผด็จการ ถ้าผู้ปกครองอยู่ในศีล ในสัตย์ คือเป็นคนดี ประชาชนก็ย่อมจะอยู่ดีกินดี มีความสุข)  

เขียน 30 Aug 2008 @ 00:57 () แก้ไข 30 Aug 2008 @ 16:53, ()


ความเห็น (0)