อนุทิน #19452

เครื่องแม่ข่ายเครื่อง front-end เกิด down เป็นเวลา 22 นาที กู้กลับมาได้แล้ว แต่กำลังหาสาเหตุว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรครับ

เขียน:

ความเห็น (0)