อนุทิน 19452 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

เครื่องแม่ข่ายเครื่อง front-end เกิด down เป็นเวลา 22 นาที กู้กลับมาได้แล้ว แต่กำลังหาสาเหตุว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรครับ

เขียน 29 Aug 2008 @ 21:11 ()


ความเห็น (0)