อนุทิน 19433 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

  ติดต่อ

รีบซิ่งมอเตอร์ไซต์มาคณะฯ ก่อนฝนจะตก เพราะเค้าฝนอย่างนี้ถ้าตกหนักนี่หนักมากจริงๆ แน่นอน ตอนนี้ embrace the lifestyle of a small town in the middle of a rainforest เต็มที่

เขียนเป็นภาษาอังกฤษ ได้ภาพ "บ้านเล็กในป่าใหญ่"

  เขียน:  

ความเห็น (0)