อนุทิน 19374 - กวิน

กวิน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

51zvt68f78l__ss500_ 

Everybody Wants to Go to Heaven, but Nobody Wants to Die: Or the Eschatology of Bluegrass by David Crowder (Author)

คนเราทุกคนอยากมีความสุข(ขึ้นสวรรค์) แต่ กลับไม่มีใครสักคนที่อยากมอดม้วยมรณา (เมื่อไม่มอดม้วยมรณาแล้วจะขึ้นสวรรค์ได้อย่างไร)

ความ มอดม้วยมรณา ในที่นี้ก็คือ ความมอดม้วยมรณาจากอัตภาพแห่ง กิเลส ตัณหา และอุปาทาน ถ้าอยากมีความสุข ก็จงประหาร อัตภาพเดิม ให้มอดม้วยเถิด แล้วจะได้ขึ้นสวรรค์ ซึ่งถ้าไม่ลงมือปฏิบัติในบัดเดี๋ยวนี้ ก็ให้เฝ้าคอยมองหา วิมานในอากาศ จากที่นี่ไปพลางๆ ก่อน  

เขียน 28 Aug 2008 @ 17:28 () แก้ไข 28 Aug 2008 @ 17:47, ()


ความเห็น (0)