อนุทิน 19374 - กวิน

  ติดต่อ

51zvt68f78l__ss500_ 

Everybody Wants to Go to Heaven, but Nobody Wants to Die: Or the Eschatology of Bluegrass by David Crowder (Author)

คนเราทุกคนอยากมีความสุข(ขึ้นสวรรค์) แต่ กลับไม่มีใครสักคนที่อยากมอดม้วยมรณา (เมื่อไม่มอดม้วยมรณาแล้วจะขึ้นสวรรค์ได้อย่างไร)

ความ มอดม้วยมรณา ในที่นี้ก็คือ ความมอดม้วยมรณาจากอัตภาพแห่ง กิเลส ตัณหา และอุปาทาน ถ้าอยากมีความสุข ก็จงประหาร อัตภาพเดิม ให้มอดม้วยเถิด แล้วจะได้ขึ้นสวรรค์ ซึ่งถ้าไม่ลงมือปฏิบัติในบัดเดี๋ยวนี้ ก็ให้เฝ้าคอยมองหา วิมานในอากาศ จากที่นี่ไปพลางๆ ก่อน  

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)