อนุทิน 19303 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

ชีวิตที่อยู่กับกระดานนั้นมีคุณค่ายิ่งกว่ากระดาษหลายแสนใบ
ชีวิตที่อยู่กับกระดานนี้ไซร้คือ “ชีวิตจริง...”

ชีวิตที่อยู่กับความจริงคือชีวิตที่อยู่กับความทุกข์
ชีวิตที่รู้เรียนรู้ทุกข์ รู้จักทุกข์ จักวางทุกข์ได้

เขียน 27 Aug 2008 @ 23:48 ()


ความเห็น (0)