อนุทิน #19302

  ติดต่อ

คนเดี๋ยวนี้พูดเก่งเยอะ เขียนเก่งเยอะ ทำให้ชีวิตคนทั้งหลายนั้นยุ่ง


พูดดีก็ยุ่ง พูดไม่ดีก็ยิ่งยุ่ง
เขียนดีก็ยุ่ง เขียนไม่ดีก็ยิ่งยุ่ง


แต่การทำ การปฏิบัตินั้น “สบาย...”
การปฏิบัตินั้นสบายกว่าการพูด การปฏิบัตินั้นให้ความสบายกว่าการเขียน
“ปฏิบัติดี สบายดี”

การปฏิบัติดี ทำดี
การปฏิบัติเพื่อเสียสละ ทำงานต่าง ๆ เพื่อเสียสละ สบายกว่าการที่จะคิด จะเขียนพร่ำเพ้อ จะใช้ชีวิตละเมออยู่ในนวนิยาย

  เขียน:  

ความเห็น (0)