อนุทิน 19276 - กวิน

กวิน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎีไร้ระเบียบ (Introduction to Chaos Theory) @ 168985

สภาวะไร้ระเบียบ  หมายถึง  สภาวะของระบบที่ไร้เสถียรภาพ  (unstable)  มีความอ่อนไหวสูงยิ่ง  และอาจมีการเปลี่ยนแปลงสภาพเค้าโครงได้ทุกเมื่อ  

จุดคานงัด (Social  Fulcrum) หมายถึง  ตำแหน่งสำคัญอันเป็นเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงของระบบทั้งหมด  การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเบื้องต้นเล็กน้อย  ผลกระทบหรือผลกรรมที่ติดตามมาพลิกผันมหาศาลอย่างคาดไม่ถึง (เด็กดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว / การขยับปีกของผีเสื้อ (butterfly  effect) อาจทำให้เกิดพายุใหญ่ขึ้นในอีกซีกโลกหนึ่งในอีกหลายเดือนต่อมาก็ได้)

สภาพการดำรงตนอยู่ของระบบ
-สภาพที่อยู่ในสมดุล
-สภาพที่อยู่ใกล้สมดุล
-สภาพที่ห่างไกลความสมดุล
-ทำนายล่างหน้าได้ยาก
-ระเบียบถูกซ่อนอยู่ในความไร้ระเบียบ
-ระเบียบและความไร้ระเบียบอยู่คู่กัน  โดยมีทางแพร่งเป็นตัวเชื่อมต่อ

 ทางแพร่ง (bifurcation) เกิดขึ้นเมื่อระบบเกิดวิกฤต  แยกออกเป็นหลาย ๆ  ทางเลือก  ผันเปลี่ยนจากระเบียบไปสู่ความไร้ระเบียบเมื่อสังคมพบทางแพร่งก็จะเลือกไปทางใดทางหนึ่ง  โอกาสของการเลือกทางแพร่ง อาจเกิดขึ้นโดยความบังเอิญ  หรืออาจเกิดขึ้นโดยเจตจำนงของมนุษย์ก็ได้ ทางแพร่งบางสายนำไปสู่ดุลยภาพ  บางสายนำไปสู่หายนะ
 
 การจัดตั้งตนเอง (self  organizing) เมื่อระบบเกิดความไร้ระเบียบ  ก็จะพยายามนำพาตนเองเข้าสู่ความเป็นระเบียบอีกครั้ง คุณสมบัติของการจัดตั้งตนเอง  ได้แก่

-สลับซับซ้อน  และมีตัวกำหนดหลายตัว
-ซ้ำแล้วซ้ำเล่า  และมีการย้อนกลับไปมาอย่างเป็นระบบ
-เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  ทำนายได้ยาก

เขียน 27 Aug 2008 @ 21:18 () แก้ไข 27 Aug 2008 @ 21:28, ()


ความเห็น (0)