อนุทิน 19254 - ต้นกล้า

YAML + Perl (= Hell)

การสร้าง array ใน YAML ใช้
var1: [value1, value2]

เมื่อรับใน Perl ใช้
@my_array = $c->config->{var1};

@my_array จะมีค่าเป็น array

วิธีการอ้างอิงถึงสมาชิกใน array ต้องใช้ตัวแปร scalar เช่น
$my_array[0] มีค่าเป็น array
$my_array[0][0] มีค่าเป็น 'value1'

ดังนั้นควรรับด้วยวิธี
@my_array = $c->config->{var1}[0];
$my_array[0] จะได้ 'var1'

so sad -_-!

good sources:
http://www.yaml.org/refcard.html
http://yaml4r.sourceforge.net/cookbook/

เขียน 27 Aug 2008 @ 17:45 () แก้ไข 27 Aug 2008 @ 17:47, ()


ความเห็น (0)