อนุทิน 19243 - BM.chaiwut

BM.chaiwut

เช้านี้ไปบรรยายเรื่องศาสนพิธี ที่วัดโพธิ์ปฐมวาส (พระอารามหลวง) เมื่อกลับถึงวัดจึงคัดลอกหัวข้อในการบรรยายมาไว้ คลิกที่นี้

เขียน 27 Aug 2008 @ 13:42 () แก้ไข 27 Aug 2008 @ 13:47, ()


ความเห็น (0)